CODUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

GOLD FM: Valorile radiodifuzorului și codul de conduită profesională

Gold FM  este un post de radio privat detinut de societatea Angus Resources SRL , cu emisie in Bucuresti pe 96,9 FM și cu o audiență formatą din ascultători interesaţi de viaţa social politică si culturală a României.

Programele Gold FM isi propun:

să spună adevărul;

să prezinte o perspectivă completă și echilibrată asupra faptelor relatate;

să trateze subiecte de interes public intr-un total respect  faţă de ascultătorii săi.

Realizatorii Gold FM au obligatia de a folosi un limbaj decent, să se exprime corect limba română, fără exagerări si fără să emită judecăti de valoare.Realizatorii Gold FM au deplina  libertate de a aborda  orice subiect de interes public si de a-si exprima pe bază de argumente opiniile .Realizatorii răspund totodată exclusiv de continutul editorial al programelor lor si se documentează temeinic pentru a-si realiza emisiunea, verifică informatiile din mai multe surse si mentioneaza sursa folosită.

In cazul in care vreo informatie eronată  ajunge să fie difuzată, corectarea ei se impune în mod imediat.

Toti invitatii in emisiunile postului Gold FM  vor fi tratati corect și cu respect si vor participa la emisiuni in cunostintă de cauză, nimeni  nu va fi indus în eroare sau păcălit să participe la vreo emisiune.

Refuzul de a participa  într-un program Gold FM va fi acceptat de realizatori si prezentat ca atare publicului.

Nici o persoană care a acceptat de bunăvoie să ia parte la o emisiune nu poate opri difuzarea acesteia.  

Toate programele Gold FM trebuie să respecte diversitatea etnică, religioasă și culturală a locuitorilor României și să evite stereotipurile la adresa grupurilor sociale. Respectăm dreptul la viața privată și normele conviețuirii civilizate.

Subiectele abordate in programele Gold FM vor fi  alese având ca principală preocupare interesul public, și nu în urma unor presiuni financiare, politice sau de orice altă natură.


Melodia actuala

Titlu

Artist

Background