Blog

Regulamentul general pentru concursurile telefonice si prin SMS de la Gold FM

 

 1. Prezentul regulament se aplică pentru toate concursurile desfăşurate în direct la Gold FM, prin telefon sau SMS pentru care nu există un regulament specific.
 2. Participanţii la concursurile Gold FM pot să câştige doar o singură dată, la 30 de zile. Daca vor câştiga în acest interval de mai multe ori, premiile vor fi anulate.
 3. Dacă în decurs de 30 de zile, membrii unei familii (cu acelaşi domiciliu) câştigă de mai multe ori, premiile vor fi anulate.
 4. În cazul în care concursurile au fost câştigate la scurt timp unul după altul, se va trimite premiul de la primul concurs câştigat, urmatoarele fiind anulate.
 5. Acelaşi premiu nu poate fi câştigat de o persoană într-o perioadă mai mică de 2 luni. Dacă acest lucru se va întâmpla, premiile vor fi anulate.
 6. Premiile se ridică în decurs de două săptămâni din ziua în care s-au câştigat.
 7. Premiile neridicate în termenul mentionat sunt anulate.
 8. Câştigătorii din Bucureşti vor veni personal la sediul Gold FM, B-dul Iuliu Maniu Nr. 51, Bl. B22, Sc. C, Et. 16, Ap. 165, Intf. 65, Sect. 6, , cu B.I./C.I. pentru a-şi ridica premiul. Excepţie fac persoanele nedeplasabile. Acestea pot delega o persoană din familie să ridice premiul.
 9. Premiile se pot ridica în zilele de LUNI – VINERI între orele 10:00 – 17:00.
 10. În cazul premiilor constând în bilete, secretarul de emisie sau DJ-ul care vă răspunde la telefon, vă va comunica data de la care puteţi să le ridicaţi de la sediul Gold FM.
 11. Premiile în bani se vor trimite castigatorului concursului, dupa aplicarea calcului impozitelor si a eventualelor taxe stabilite conform legii, prin transfer bancar, in contul indicat de catre castigator, in interiorul unui termen de 15 zile lucratoare, calculat de la data la care castigatorul a indicat, in scris, datele complete ale contului sau bancar. Comisionul de transfer bancar se suporta de catre castigator. Castigatorul concursului este obligat sa indice, in scris, contul bancar personal in vederea incasarii premiului concursului, in maxim 15 zile de la data desemnarii sale ca si castigator al concursului. Indicarea verbala de catre castigator a datelor sale personale si a contului bancar catre secretarul de emisie nu scuteste castigatorul de a indica in scris datele contului sau bancar catre organizator. Pentru incasarea premiului concursului, castigatorul este obligat sa transmita prin posta la sediul organizatorului si o copie legalizata notarial a actului sau de identitate.
 12. Premiile acodate in cadrul concursurilor organizate de Radio Gold FM sunt purtatoare de impozite in conditiile stabilite de Codul Fiscal a Romaniei sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorilor cetateni beneficiari ai unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia romana. Gold FM este obligat sa retina la sursa si sa vireze la bugetul de stat impozitele stabilite conform legi. In cazul instituirii prin lege a unor taxe aferente premiilor obtinute de catre castigatorii concursurilor, calculul si retinerea la sursa a acestora de catre organizator urmeaza regimul procedural prevazut de Codul Fiscal.
 13. Premiile care nu au putut fi înmânate căştigătorilor în perioadele menţionate la punctele anterioare se consideră anulate şi câştigătorii pierd dreptul de a mai intra în posesia lor.
 14. Postul de radio Gold FM nu este responsabil de eventualele defecţiuni ale liniilor telefonice apărute în timpul desfăşurării concursului
 15. În emisie sunt recepţionate doar apelurile telefonice primite după momentul declanşării concursului.
 16. Pentru a putea înregistra câştigul, ascultătorii trebuie să rămâna la telefon după încheierea convorbirii în direct şi să astepte ca operatorul nostru sau realizatorul programului să le noteze datele de identificare. În cazul întreruperii convorbirii telefonice, indiferent de motiv, premiul este anulat.
 17. SMS-urile trimise la 0731 600 600, pentru concursurile Gold FM, sunt taxate cu tariful standard al reţelei dumneavostră.
 18. În cazul în care un ascultător trimite un SMS după terminarea unui concurs, acesta va fi taxat cu tariful standard al reţelei dumneavostră.
 19. Ascultătorii care sunt depistaţi că au trimis SMS-uri cu date false vor fi descalificaţi din concurs şi în cazul unui câştig acesta va fi anulat.
 20. În cazul în care datele false furnizate de câştigătorul unui concurs conduc la prejudicii de imagine sau materiale pentru Gold FM, postul de radio va acţiona pe toate căile legale pentru a recupera aceste prejudicii.
 21. Contestaţiile şi comentariile privind premiile sau acest regulament se acceptă doar în scris pe adresa Gold FM, menţionând pe plic “Contestaţie” şi numele concursului la care faceţi referire sau prin e-mail la adresa gold@radiogoldfm.ro Echipa Gold FM va răspunde la aceste sesizări, în scris, prin e-mail sau poştă în maximum 30 de zile de la data primirii.
 22. Prin participarea la concursuri, acceptaţi ca datele dumneavostră să intre în baza de date Gold FM şi să poată fi utilizate în scopuri promoţionale. În cazul în care participaţi la concursuri care implică fotografii, texte sau orice fel de alte creaţii, vă daţi acordul expres ca Gold FM să le folosească în scopuri promoţionale.
 23. Prevederile acestui regulament se aplică începând cu data publicării.
 24. Gold FM îşi rezervă dreptul de a schimba acest regulament fără o notificare prealabilă.
 25. Data publicării pe www.radiogoldfm.ro: 06.11.2015
 26. Contestaţiile şi comentariile privind premiile sau acest regulament se acceptă doar în scris pe adresa Gold FM, menţionând pe plic “Contestaţie” şi numele concursului la care faceţi referire sau prin e-mail la adresa gold@radiogoldfm.ro. Echipa Gold FM va răspunde la aceste sesizări, în scris, prin e-mail sau poştă în maximum 30 de zile de la data primirii.

Leave a comment:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.